Now LivaNova

Cyberonics is nu LivaNova. Meer informatie hier.

VOORZORG

De veiligheid en werkzaamheid van NVS Therapie zijn niet vastgesteld voor gebruik
tijdens de zwangerschap. Patiënten die roken lopen mogelijk meer risico op irritatie van
het strottenhoofd. Er bestaat een risico op infectie na de implantatiechirurgie. Infecties
kunnen een behandeling met antibiotica en verwijdering van het implantaat vereisen.
Het NVS Therapie-systeem kan de werking van andere geïmplanteerde apparaten zoals
pacemakers en geïmplanteerde defibrillators beïnvloeden. Mogelijke effecten zijn onder
meer detectieproblemen en incorrecte reacties van apparaten. Als de patiënt gelijktijdig
behandeling vereist met een implanteerbare pacemaker, defibrillator of een ander soort
stimulator, kan het nodig zijn om elk systeem nauwkeurig te programmeren zodat de
patiënt optimaal van elk apparaat kan profiteren.

(Alleen AspireSR® en SenTiva®) Situaties, inclusief maar niet beperkt tot lichaamsbeweging
of fysieke activiteiten, die een snelle toename van de hartslag veroorzaken, kunnen
AutoStim activeren als de functie AAN staat. Als dit een probleem is, kunnen patiënten
met hun arts praten over manieren om stimulatie in deze situaties te stoppen. Het
gebruik van de AutoStim-modus (detectie- en responsfunctie) zal resulteren in een
verminderde levensduur van de batterij, waardoor meer frequente vervangingen van de
generator vereist kunnen zijn.

(Alleen voor SenTiva®) De optionele tijdfuncties passen zich niet automatisch aan de
zomertijd of andere tijdzones aan.

ONGEWENSTE VOORVALLEN

De meest gemelde bijwerkingen zijn heesheid, keelpijn, kortademigheid en hoesten.
Andere ongewenste voorvallen die tijdens de klinische onderzoeken werden aangemerkt
als statistisch significant, zijn ataxie (verlies van het vermogen om spierbewegingen
te coördineren); dyspepsie (verstoorde spijsvertering); hypesthesie (verminderde
gevoeligheid); insomnia (slapeloosheid); stembandkramp (spasmen van keel, strottenhoofd);
misselijkheid; pijn; tintelende huid (paresthesie); faryngitis (ontsteking van de farynx, keel);
en braken. Deze ongewenste voorvallen komen doorgaans voor tijdens de stimulatie, zijn
goed te verdragen en nemen na verloop van tijd af. De meest gemelde bijwerking ten
gevolge van het implantaat is een infectie.

*DE INFORMATIE IN DIT OVERZICHT BEVAT DELEN VAN BELANGRIJKE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
UIT DE BIJSLUITER VAN HET PRODUCT. DEZE INFORMATIE IS NIET
BEDOELD ALS ALTERNATIEF VOOR EEN VOLLEDIG EN DIEPGAAND INZICHT IN HET
NVS THERAPIE-SYSTEEM EN DEZE INFORMATIE OMVAT NIET ALLE BELANGRIJKE
INFORMATIE BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. PATIËNTEN
MOETEN DE RISICO’S EN VOORDELEN VAN NVS THERAPIE BESPREKEN MET HUN
ZORGVERLENER. APPARATUUR ALLEEN BESCHIKBAAR OP DOKTERSVOORSCHRIFT.
ALLEEN TE GEBRUIKEN DOOR OF IN OPDRACHT VAN EEN ARTS.
PtBrfSum18E1NL

LIVANOVA BELGIUM NV
Ikaroslaan 83
1930 Zaventem
België
Tlf. +32.2.720.95.93
Fax +32.2.720.60.53
www.VNSTherapy.com


©2018 LivaNova USA, Inc. Alle rechten voorbehouden. LivaNova®, SenTiva®, AspireSR® en VNS Therapy® zijn geregistreerde handelsmerken van LivaNova USA, Inc.